Flamingo založba d.o.o.

Flamingo založba d.o.o.
Ulica Franca Baliča 11,
5290 Šempeter pri Gorici,
Slovenija
Emailová adresa: info@mediaoutlet.cz
Telefon: +386 31 666 309
DIČ: SI19333439
IČO: 5532515
Číslo bankovního účtu: SI56 6100 0001 2429 927, účet otevřený v bance DELAVSKA HRANILNICA d.d.

Společnost Flamingo založba d.o.o. je registrována u Okresního soudu v Novi Gorici pod registračním číslem 1/01900/00, Srg 98/00462. Základní kapitál společnosti je 8.763,14 €.

Našim váženým zákazníkům z Chorvatska doporučujeme, aby nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře níže. Tímto způsobem můžeme poskytnout rychlou zákaznickou podporu v českém jazyce.

Kontaktní formulář